Tjänster

tekniskt rum
En bild säger mer än tusen ord, men ord är också viktiga.

Dansk-Svensk Oversættelsesbureau översätter till och från danska och svenska – och till de båda språken från engelska. Vi åtar oss både stora och små uppdrag.

Vi fäster vikt vid att behålla tonen i originaltexten, så att er röst lever vidare i det nya språket, och att övergången från källspråk till målspråk blir naturlig och omärkbar. Vi skaffar oss kunskap om vem texten riktar sig till och översätter så att språket talar till målgruppen.

Eftersom tekniken utvecklas så snabbt idag, är vi facköversättare tränade i att skaffa fram information och terminologi på ett snabbt och effektivt sätt inom både etablerade och nya områden.

Vi har erfarenhet och kompetens inom följande branscher:

  • TEKNIK – industri och företag (manualer, produktbroschyrer, bruksanvisningar m.m.)
  • MEDICIN/KEMI/BIOLOGI (produktbeskrivningar, bruksanvisningar, broschyrer m.m.)
  • IT – hårdvara/mjukvara (lokalisering av programvara, bruksanvisningar, manualer m.m.)
  • EKONOMI & FINANS (årsberättelser, rapporter, kontrakt m.m.)
  • PR & MARKNADSFÖRING (säljbrev, broschyrer, nyhetsbrev, presentationsmaterial m.m.)
  • TURISM (kataloger, broschyrer, säljbrev m.m.)
  • MARKNADSUNDERSÖKNINGAR & ANALYSER (frågeformulär, evalueringsrapporter m.m.)
  • SEO (Vi arbetar nära med en SEO byrå för webboptimerad text)
  • UNDERVISNING (utbildnings- och kursmaterial, informationsmaterial m.m.)
  • JOURNALISTIK (artiklar, nyheter, annonser, korrespondens m.m.)