Referenser

Här är ett urval av svenska och danska företag som vi har översatt åt:

SVENSKA
DANSKA
Forex Boehringer Ingelheim
Handelsbanken COOP Norden
Skanska DONG
Sydkraft GE Money Bank
Telia IBM Danmark
Universitetssjukhuset i Lund Mercuri Urval
Vägverket Socialforskningsinstituttet