Projekt

Ibland går vi utanför vårt dagliga arbete och tar oss an större projekt. Tidigare i år gjorde vi ett sådant tillsammans med matkasseföretaget Gastrofy. Deras idé var att översätta hela konceptet och affärsmodellen till en helt ny marknad i ett helt nytt land, Danmark. Det krävs alltså inte bara direktöversättning av allt material utan även översättning av hela verksamheten. För att ge lite mer klarhet kommer här en beskrivning av deras verksamhet.

Bakgrund

Som många andra företag så ser man att mer och mer handel sker på nätet och online. Detta gäller även för matvaror. Under åren har det blivit populärare att beställa matvaror hem till dörren, så kallade matkassar, såsom Linas Matkasse vilket förmodligen är det mest uppmärksammade företaget inom branschen. Konceptet bygger på att mindre varor slängs och att man sparar tid genom att bli serverad recept och matvaror. Gastrofy tog denna idé och lade till sin egen nisch. Det de gör är att istället för att leverera samma varor till alla kunder får kunden själv sätta ihop hur stor del de själva känner av sin matkasse. Det gör att kunden kan välja att äta vegetariskt eller följa en diet.

Utförande

För att kunna ta denna idé och plantera den i Danmark gjorde vi först en analys av marknaden. Sedan skrev vi ihop en verksamhetsbeskrivning som vi presenterade för vårt kontaktnät i Danmark. Utvärderingen gavs sedan till Gastrofy vartefter vi gjorde en total översättning av allt deras material. Resultatet levererades inom satt tidsram och båda parter blev nöjda.

Kontakta oss om du har ett större projekt eller verksamhet som du vill ta över landsgränsen.