Previous
Next

Framsidan

Dansk-Svensk Oversættelsesbureau är ett företag som är specialiserat på översättning från svenska till danska och från danska till svenska. Vi översätter också till de båda språken från engelska.

Våra högt kvalificerade översättare ser till att övergången från källspråk till målspråk blir naturlig och omärkbar. På så sätt säkras att ert budskap landar säkert på andra sidan sundet.

Dansk-Svensk Oversættelsesbureau består av danska och svenska facköversättare med ingående kännedom om likheter och skillnader mellan danska och svenska.
Våra översättare har relevant utbildning och erfarenhet från danskt och svenskt näringsliv och samhälle.

Vi har erfarenhet av översättning inom många fackområden (se också tjänster), och vi fördjupar oss hela tiden inom nya.
Med vår goda inblick i dansk och svensk företagskultur, kan ni vara säkra på att ert budskap landar säkert på andra sidan sundet.